Wiktionary:Modelos para verbos

do Galizionario, dicionario galego na Internet.

Modelos para a conxugación verbal[editar]

 1. Para usar tedes que: Copiar esta liña de código entre chaves, estas incluídas. {{conx.gl.-ir|aquí a raíz do verbo sen o sufixo -ir}}
 2. Pegala na páxina do verbo correspondente
 3. Poñer a raíz do verbo no seu lugar. {{conx.gl.-ir|part}} Ex: partir


Verbos regulares[editar]
 1. modelo:conx.gl.-ar: Conxugación regular dos verbos galegos en "-ar"
 2. modelo:conx.gl.-er: Conxugación regular dos verbos galegos en "-er"
 3. modelo:conx.gl.-ir: Conxugación regular dos verbos galegos en "-ir"
Verbos semirregulares[editar]
 1. modelo:conx.gl.-zar: Conxugación dos verbos galegos en "-car", "-gar", "-zar". Tipo sacar, pagar, cazar, usando {{conx.gl.-zar|caz|cac}}
 2. modelo:conx.gl.-aizar: Conxugación dos verbos galegos en "-car", "-gar", "-zar". Tipo acainzar, afiuzar, usando {{conx.gl.-aizar|afiuz|afiúz|afiuc|afiúc}}
 3. modelo:conx.gl.-iar: Conxugación dos verbos galegos en "-iar", "-uar". Tipo chiar, miar, suar, usando {{conx.gl.-iar|chi|chí}}
 4. modelo:conx.gl.-aer: Conxugación dos verbos galegos en "-aer", "-oer". Tipo caer, moer, usando {{conx.gl.-aer|mo}}
 5. modelo:conx.gl.-aír: Conxugación dos verbos galegos en "-aír", "-oír". Tipo saír, oír, usando {{conx.gl.-aír|o}}
 6. modelo:conx.gl.-uír: Conxugación dos verbos galegos en "-uír". Tipo destruír, usando {{conx.gl.-uír|destru|destrú}}
 7. modelo:conx.gl.l-er: Conxugación dos verbos galegos tipo crer, ler usando {{conx.gl.l-er|cr}}
 8. modelo:conx.gl.rel-er: Conxugación dos verbos galegos tipo descrer, reler e sobreser usando {{conx.gl.rel-er|descr}}
 9. modelo:conx.gl.val-er: Conxugación dos verbos galegos tipo valer, equivaler usando {{conx.gl.val-er|val}}
 10. modelo:conx.gl.-cer: Conxugación dos verbos galegos en "-cer". Tipo obedecer, usando {{conx.gl.-cer|obedec|obedez}}
 11. modelo:conx.gl.-cir: Conxugación dos verbos galegos en "-cir". Tipo traducir, usando {{conx.gl.-cir|traduc|traduz}}
 12. modelo:conx.gl.-u-ir: Conxugación dos verbos galegos en "-u-ir". Tipo durmir, usando {{conx.gl.-u-ir|durm|dorm}}
 13. modelo:conx.gl.-ucir: Conxugación dos verbos galegos que combina os dous anteriores. Tipo lucir, usando {{conx.gl.-ucir|luc|loc|luz}}
 14. modelo:conx.gl.-e-ir: Conxugación dos verbos galegos en "-e-ir". Tipo seguir, usando {{conx.gl.-e-ir|segu|sig|sigu}}
 15. modelo:conx.gl.-e-ir2: Conxugación dos verbos galegos en "-e-ir". Tipo pedir, usando {{conx.gl.-e-ir2|ped|pid}}
 • Nota: A diferenza entre tipo seguir e tipo pedir é que este último presenta alternancia vocálica nas tres persoas do singular do presente de indicativo e o tipo seguir só presenta alternacia na 1ª persoa do singular do presente de indicativo. Pido, pides, pide, pedimos -- sigo, segues
Verbos irregulares[editar]
 1. modelo:conx.gl.caber
 2. modelo:conx.gl.dar
 3. modelo:conx.gl.dicir : Conxugación dos verbos galegos bendicir e maldicir, así como contradicir, desdicir, predicir usando {{conx.gl.-dicir|'''''prefixo'''''}}
 4. modelo:conx.gl.estar
 5. modelo:conx.gl.facer
 6. modelo:conx.gl.-facer: Conxugación dos verbos galegos derivados de facer, usando {{conx.gl.-facer|(prefixo)}}
 7. modelo:conx.gl.haber
 8. modelo:conx.gl.ir
 9. modelo:conx.gl.-ouvir: Conxugación dos verbos galegos parir, ouvir, e derivados usando {{conx.gl.-ouvir|par|pair}}
 10. modelo:conx.gl.poder
 11. modelo:conx.gl.poñer
 12. modelo:conx.gl.-poñer: Conxugación dos verbos galegos derivados de poñer, usando {{conx.gl.-poñer|(prefixo)}}
 13. modelo:conx.gl.pór
 14. modelo:conx.gl.-por: Conxugación dos verbos galegos derivados de pór, usando {{conx.gl.-por|(prefixo)}}
 15. modelo:conx.gl.pracer
 16. modelo:conx.gl.querer
 17. modelo:conx.gl.saber
 18. modelo:conx.gl.ser
 19. modelo:conx.gl.ter
 20. modelo:conx.gl.-ter: Conxugación dos verbos galegos derivados de ter, usando {{conx.gl.-ter|(prefixo)}}
 21. modelo:conx.gl.traer
 22. modelo:conx.gl.val-er
 23. modelo:conx.gl.ver
 24. modelo:conx.gl.-ver
 25. modelo:conx.gl.vir
 26. modelo:conx.gl.-vir

Lista de verbos galegos[editar]

Tipo cantar:
amar, apupar, arar, axexar, barallar, barnar, chafallar, cotar, emborrachar, falar, folgazanear, lapar, parvear, troulear, zazamelear,...
Tipo coller:
beber, comer, correr, remexer, temer,...
Tipo partir:
abrir, atinxir, dirixir, existir, oprimir, reprimir, unir, vivir,...
Tipo cazar:
abalanzar, aprazar, comezar, menosprezar, realizar,...
Tipo sacar:
chuviscar, explicar, latricar, palicar,...
Tipo pagar:
acougar, cabalgar, fregar, salgar,...
Tipo minguar:
deslinguar, fraguar, iguar, minguar.
Tipo acainzar:
acainzar, afiuzar, arcaizar, axuizar, cainzar, cuincar, desafiuzar, desenraizar, enraizar, esmiuzar, europeizar, faiscar, hebraizar, homoxeneizar, xudaizar.
Tipo chiar:
adiar, adobiar, afiar, agoniar, aliar, amnistiar, ampliar, arrefriar, arrepiar, arriar, asubiar, ataviar, avaliar, avariar, aviar, chiar, confiar, criar, desafiar, desagoniar, desataviar, desconfiar, desenfastiar, desenfiar, desvariar, desviar, enfastiar, enfiar, enriar, enviar, escagarriar, esfiar, esgrafiar, espiar, esquiar, estriar, expiar, extraviar, fantasiar, fiar, guiar, gurrumiar, malcriar, maquiar, miar, piar, porfiar, radioguiar, rechiar, recriar, reenviar, remaquiar, teleguiar, tosquiar, vadiar, variar, vixiar.
Tipo suar:
abruar, acentuar, actuar, acuar, adecuar, agruar, aluar, amuar, arreluar, atenuar, atuar, azuar, baduar, bruar, charruar, conceptuar, continuar, decruar, desamuar, deshabituar, desvirtuar, efectuar, encruar, escuar, evacuar, exceptuar, extenuar, flutuar, graduar, habituar, infatuar, insinuar, licuar, mestruar, muar, oblicuar, perpetuar, preceptuar, puntuar, recruar, recuar, ruar, situar, suar, tatuar, truar, usufrutuar, xaxuar.
Tipo saudar:
arremuiñar, arrepuiñar, arruinar, aubrar, auñar, avaiñar, caiñar, cuiñar, desembaular, desenvaiñar, embaular, envaiñar, muiñar, saudar.
Tipo moer: Verbos en "-aer", "-aír", "-oer", "-oír"
caer, oír, roer, saír,
Tipo destruír: Verbos en "-uír"
argüír, concluír, constituír, contribuír, distribuír, incluír, inmiscuír, intuír, prostituír, restituír, retribuír, substituír,
Tipo obedecer: Verbos en "-cer", "-guer"
agradecer, aparecer, comparecer,
Tipo traducir: Verbos en "-ucir"
inducir, introducir, producir, reducir,
Tipo durmir: Verbos en "-u-ir"
acudir, bulir, cubrir, cumprir, cuspir, engulir, fundir, fuxir, lucir, muxir, pulir, ruxir, sacudir, subir, sufrir, sumir, tusir, ulir, urdir, xunguir, xurdir,
Tipo lucir: Verbos en "-ucir"
deslucir,
Tipo seguir: Verbos en "-e-ir"
ferir, mentir, sentir, servir, consentir, desmentir,
Tipo pedir: Verbos en "-e-ir"
adherir, advertir, transgredir, conferir, diferir, inferir, proferir, referir, transferir, competir, repetir, concernir, discernir, dixerir, inxerir, suxerir, inserir, espir, medir, vestir, investir, revestir,