Usuario:Sobreira/Léxico básico

do Galizionario, dicionario galego na Internet.
Saltar ata a navegación Saltar á procura

Honoris Furagaitasis

Invariantes (palabras gramaticais)[editar]

Letras[editar]

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - ñ - o - p - r - t - u - v - w - x - y - z - ç

LETRAS[editar]

En negra as non redirixidas

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - Ñ - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ç

nomes[editar]

a - be - ce - de - e - efe - gue - hache - i - iota - ka - ele - eme - ene - eñe - o - pe - erre - te - u - uve - uve dobre - xe - i grego - zeta - ceta - cedilla

Artigos e contraccións[editar]

o a os as un unha uns unhas
a ó, ao á ós, aos ás - - - -
de do da dos das dun dunha duns dunhas
con co coa cos coas cun cunha cuns cunhas
en no na nos nas nun nunha nuns nunhas
por polo pola polos polas - - - -
tras tralo trala tralos tralas - - - -

Pronomes[editar]

nominativo reflexivo acusativo oblícuo ou prepositivo dativo ablativo
eu me me min me comigo
ti te te ti che contigo
el, ela se o, a el, ela lle consigo
nós, nosoutros, nosoutras nos nos nós, nosoutros, nosoutras nos connosco
vós, vosoutros, vosoutras vos vos vós, vosoutros, vosoutras vos convosco
eles, elas se os, as eles, elas lles consigo

Contraccións entre pronomes dativo-acusativo[editar]

me mo ma mos mas
che cho cha chos chas
lle llo lla llos llas
nos nolo nola nolos nolas
vos volo vola volos volas
lles llelo llela llelos llelas

(Caso) Posesivo[editar]

meu miña meus miñas
teu túa teus túas
seu súa seus súas
noso nosa nosos nosas
voso vosa vosos vosas
seu súa seus súas

Adxectivos deícticos[editar]

este ese aquel
esta esa aquela
estes eses aqueles
estas esas aquelas
deste dese daquel
desta desa daquela
destes deses daqueles
destas desas daquelas
neste nese naquel
nesta nesa naquela
nestes neses naqueles
nestas nesas naquelas

Pronomes deícticos?[editar]

isto iso aquilo
esta esa aquela
estes eses aqueles
estas esas aquelas
disto diso daquilo
desta desa daquela
destes deses daqueles
destas desas daquelas
nisto niso naquilo
nesta nesa naquela
nestes neses naqueles
nestas nesas naquelas

Contraccións cos adxectivos deícticos[editar]

estoutro estoutra estoutros estoutras
destoutro destoutra destoutros destoutras
nestoutro nestoutra nestoutros nestoutras
esoutro esoutra esoutros esoutras
desoutro desoutra desoutros desoutras
nesoutro nesoutra nesoutros nesoutras
aqueloutro aqueloutra aqueloutros aqueloutras
daqueloutro daqueloutra daqueloutros daqueloutras
naqueloutro naqueloutra naqueloutros naqueloutras

Diacríticos[editar]

Relativos[editar]

Conxuncións[editar]

Preposicións[editar]

Semántica gramatical[editar]

Distributivos e cuantificadores[editar]

Numerais cardinais[editar]

Numerais ordinais[editar]

Adverbios[editar]

Verbos irregulares[editar]

Campos semánticos[editar]

Tempo[editar]

luns | martes | mércores | xoves | venres | sábado | domingo |

xaneiro | febreiro | marzo | abril | maio | xuño | xullo | agosto | setembro | outubro | novembro | decembro, Nadal |

día | semana | mes, trimestre, cuadrimestre, semestre | ano, bienio, trienio, quinquenio | lustro | década | século | milenio |

Espazo[editar]

aquí | alí | | alto | altura | altitude | baixo | baixura | esquerda | dereita | longo | largo | largura | ancho | anchura | amplo | amplitude | estreito | profundo | profundidade |

Forma[editar]

redondo | esfera | esférico | círculo | circular | circunferencia | cadrado | triángulo | agudo | romo | cubo | caldeiro | pirámide | cono |

Cor[editar]

[[]] |

Xeografía[editar]

codia | atmosfera | atmosférico | astro | asteroide | estrela | estelar | planeta | planetario | satélite | mar | mariño | marítimo | océano | oceánico | cabo | punta | enseada | praia | con | areal | areoso | baía | cantil | lago | lagoa | poza | pozo | fervenza | cascada | cadoiro | quenlla | deserto | desértico | selva | selvático | xungla | sabana | tundra | taiga | bosque | boscoso | fraga | fragoso | monte | montaña | montañoso | cume | aba | ladeira | val | glaciar | glacial | volcán | volcánico | cuíña | outeiro | cova | gruta | espelunca | espenuca | sima | abismo | dolina |

Planta[editar]

piñeiro | abeto | araucaria | teixo | buxo | ciprés | carballo | aciñeira | sobreira | cerquiño | faia | amieiro | ameneiro | bidueiro | bido | oliveira | amendoeira | abelaira | maceira | laranxeira | pexegueiro | camelia | magnolia | manga | mangueira | nogueira | cerdeira | ameixeira |

Animal[editar]

[[]] |

Corpo humano[editar]

cabeza | testa | pescozo | colo | orella | oído | vista | ollo | iris | pupila | meniña | pálpebra | pestana | cella | nariz | olfacto | boca | gusto | dente | lingua | padal | brazo | cóbado | man | dedo | deda | torso | tórax | abdome | columna | pulmón | fígado | páncreas | intestino | corazón | bazo | cerebro | medula | bile | humor | sangue | xeonllo | perna | |

Familia[editar]

[[]] |

Oficio[editar]

[[]] |

Casa[editar]

[[]] |

Ánimo[editar]

[[]] |