Apéndice:Prefixos do Sistema Internacional de Unidades

do Galizionario, dicionario galego na Internet.
Prefixos do SI
Múltiplos Símbolos Valor Submúltiplos Símbolos Valor
yotta- Y 1024 deci- d 10−1
zetta- Z 1021 centi- c 10−2
exa- E 1018 mili- m 10−3
peta- P 1015 micro- µ 10−6
tera- T 1012 nano- n 10−9
xiga- G 109 pico- p 10−12
mega- M 106 femto- f 10−15
quilo- k 103 atto- a 10−18
hecto- h 102 zepto- z 10−21
deca- da 101 yocto- y 10−24