Saltar ao contido

Apéndice:Numerais

do Galizionario, dicionario galego na Internet.

Estes son os números utilizados na lingua galega:

algarismo cardinal ordinal partitivo multiplicativo
1 un, unha primeiro, primeira
2 dous, dúas segundo, segunda medio, metade dobre, duplo, dupla
3 tres terceiro, terceira terzo triplo, tripla
4 catro cuarto, cuarta cuarto cuádruplo, cuádrupla
5 cinco quinto, quinta quinto quíntuplo, quíntupla
6 seis sexto, sexta sexto séxtuplo, séxtupla
7 sete sétimo, sétima sétimo séptuplo, séptupla
8 oito oitavo, oitava oitavo
9 nove noveno, novena noveno
10 dez décimo, décima décimo décuplo, décupla
11 once onceavo, onceavo, undécimo, undécima onceavo undécuplo, undécupla
12 doce duodécimo, duodécima, décimo segundo, décimo segunda doceavo duodécuplo, duodécupla
13 trece décimo terceiro, décimo terceira treceavo, treceava
14 catorce décimo cuarto, décimo cuarta catorceavo, catorceava
15 quince décimo quinto, décimo quinta quinceavo, quinceava
16 dezaseis décimo sexto, décimo sexta dezaseisavo, dezaseisava
17 dezasete décimo sétimo, décimo sétima dezaseteavo, dezaseteava
18 dezaoito décimo oitavo, décimo oitava dezaoitoavo, dezaoitoava
19 dezanove décimo noveno, décimo novena dezanoveavo, dezanoveava
20 vinte vixésimo, vixésima
21 vinte e un, vinte e unha vixésimo primeiro, vixésimo primeira
22 vinte e dous, vinte e dúas vixésimo segundo, vixésimo segunda
23 vinte e tres vixésimo terceiro, vixésimo terceira
24 vinte e catro vixésimo cuarto, vixésimo cuarta
25 vinte e cinco vixésimo quinto, vixésimo quinta
26 vinte e seis vixésimo sexto, vixésimo sexta
27 vinte e sete vixésimo sétimo, vixésimo sétima
28 vinte e oito vixésimo oitavo, vixésimo oitava
29 vinte e nove vixésimo noveno, vixésimo novena
30 trinta trixésimo, trixésima
40 corenta cuadraxésimo, cuadraxésima
50 cincuenta quincuaxésimo, quincuaxésima
60 sesenta sesaxésimo, sesaxésima
70 setenta septuaxésimo, septuaxésima
80 oitenta octoxésimo, octoxésima
90 noventa nonaxésimo, nonaxésima
100 cen centésimo, centésima
200 douscentos, duascentas duocentésimo, duocentésima
300 trescentos, trescentas
400 catrocentos, catrocentas
500 cincocentos, cincocentas cincocentésimo, cincocentésima
600 seiscentos, seiscentas sexcentésimo, sexcentésima
700 setecentos, setecentas
800 oitocentos, oitocentas
900 novecentos, novecentas
1000 mil milésimo, milésima
10000 dez mil dezmilésimo, dezmilésima
1000000 millón millonésimo, millonésima
1000000000000 billón billonésimo, billonésima
1018 trillón trillonésimo, trillonésima
1024 cuadrillón cuadrillonésimo, cuadrillonésima
1030 quintillón quintillonésimo, quintillonésima
1036 sextillón sextillonésimo, sextillonésima
1042 septillón septillonésimo, septillonésima
1048 octillón octillonésimo, octillonésima
1054 nonillón nonillonésimo, nonillonésima
1060 decillón decillonésimo, decillonésima

Véxase tamén

[editar]