Usuario:Furagaitas/mv2

do Galizionario, dicionario galego na Internet.
Saltar ata a navegación Saltar á procura

Tipos de entradas válidas[editar]

Ver comentarios xerais

Formas Flexionadas de Verbos regulares[editar]

Comentarios
¿Débense crear artigos separados para as formas flexionadas dos verbos regulares?

Si[editar]

 1. ...

Se tiveren significados distintos si, senón un redireccionamento[editar]

 1. ...

Non, só se tiveren significados distintos[editar]

 1. ...

Non, só a páxina de redireccionamento[editar]

 1. ...

Non[editar]


Formas Flexionadas de Verbos irregulares[editar]

Comentarios
¿Débense crear artigos separados para as formas flexionadas dos verbos irregulares?

Si[editar]

 1. ...

Se tiveren significados distintos si, senón un redireccionamento[editar]

 1. ...

Non, só se tiveren significados distintos[editar]

 1. ...

Non, só a páxina de redireccionamento[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Afixos[editar]

Comentarios
¿Recolleranse os afixos (prefixos, sufixos e interfixos)?

Si, seguidos ou precedidos de guións, segundo corresponda[editar]

 1. ...

Si, sen guións[editar]

 1. ...

Só nun apéndice[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Onomatopeas[editar]

Comentarios
¿Poderánse crear entradas para onomatopeas?

Si[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Topónimos[editar]

Comentarios
¿Poderanse recoller topónimos?

Si, calquera[editar]

 1. ...

Si (coas limitacións que se citan a continuación)[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Orónimos, hidrónimos,...[editar]

Comentarios
¿Poderanse crear entradas para os nomes propios dos accidentes do relevo?

Si, calquera[editar]

 1. ...

Si (coas limitacións que se citan a continuación)[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Astronomía[editar]

Comentarios
¿Poderanse crear entradas para os nomes propios dos astros?

Si, calquera[editar]

 1. ...

Si (coas limitacións que se citan a continuación)[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Antropónimos (nomes)[editar]

Comentarios
¿Poderanse crear entradas para os nomes propios de persoa?

Si, incluídos os hipocorísticos[editar]

 1. ...

Si, só nomes de pía[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Antropónimos (apelidos)[editar]

Comentarios
¿Poderanse crear entradas para os apelidos de persoa?

Si, calquera[editar]

 1. ...

Si, (coas limitacións que se citan a continuación)[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Nomes de persoeiros[editar]

Comentarios
¿Poderanse recoller os nomes de personaxes históricos?

Si[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Nomes de personaxes ficticios[editar]

Comentarios
¿Poderanse recoller os nomes de personaxes ficticios?

Si[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Nomes de acontecementos, organismos e outras creacións humanas[editar]

Comentarios

Si[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Refráns[editar]

Comentarios
¿Recolleranse refráns?

Si[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Locucións[editar]

Comentarios
¿Recolleranse locucións cando o significado global non é a suma dos significados dos seus compoñentes?

Si[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Fontes para o galego[editar]

Ver comentarios xerais

Dicionarios NOMIG 2003[editar]

Comentarios
¿Será válida calquera información recolleita nos dicionarios que sigan as Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego?

Si[editar]

 1. ...

Si, con condicións (especifíquense)[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Dicionarios NOMIG 1982[editar]

Comentarios
¿Serán fontes válidas os dicionarios que sigan as Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego do 1982?

Si[editar]

 1. ...

Si, con condicións (especifíquense)[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Dicionarios pre-NOMIG[editar]

Comentarios
¿Serán fontes válidas os dicionarios anteriores ás Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego do 1982, ou os posteriores que non as sigan (excluídos os reintegracionistas)?

Si[editar]

 1. ...

Si, con condicións (especifíquense)[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Dicionarios reintegracionistas[editar]

Comentarios
¿Serán fontes válidas os dicionarios reintegracionistas?

Si[editar]

 1. ...

Si, con condicións (especifíquense)[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Traballos de dialectoloxía[editar]

Comentarios
¿Serán fontes válidas os traballos de dialectoloxía galega?

Si[editar]

 1. ...

Si, con condicións (especifíquense)[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


Léxicos especializados[editar]

Comentarios
¿Serán fontes válidas os léxicos especializados avalados polas universidades, a RAG ou a Xunta?

Si[editar]

 1. ...

Si, con condicións (especifíquense)[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...


TILG-CORGA[editar]

Comentarios
¿Serán fontes válidas o TILG, o CORGA, ou calquera texto non incluído escrito indiscutiblemente en galego?

Si[editar]

 1. ...

Si, con condicións (especifíquense)[editar]

 1. ...

Non[editar]

 1. ...