Busca MIME

Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa

Esta páxina permite filtrar os ficheiros segundo o seu tipo MIME. Entrada: tipodecontido/subtipo ou tipodecontido/*; por exemplo, image/jpeg.