Apéndice:Siglas

do Galizionario, dicionario galego na Internet.

Lista de siglas usadas en galego con frecuencia

Sigla Nome Observacións
ACB Asociación de Clubes de Baloncesto
ACNUR
ADENA
AEGACA
AEGAMEX
AELC
AME
AENOR Asociación Española de Normalización e Certificación
APA Asociación de padres de alumnos
APU
ARE
AROGA
ASCII
AS-PG Asociación Socio-Pedagóxica Galega
AVT Asociación de Víctimas del Terrorismo
BNG Bloque Nacionalista Galego Partido político
BOE Boletín Oficial do Estado
BOP Boletín Oficial da Provincia
BOPG
BUP Bacharelato Unificado Polivalente
CCG Consello da Cultura Galega Organismo galego
CDC
CECE
CEG Confederación de Empresarios de Galicia Organismo galego
CEI Confederación de estados independentes Organización internacional
CEOE Confederación Española de Organizaciones Empresariales Organismo estatal
CEPSA
CESID Centro Español de Seguridad e Inteligencia para la Defensa Organismo estatal
CIA Central Intelligence Agency (Oficina central de intelixencia)
CIS Centro de Investigacións Sociolóxicas Administración
CNMV Comisión Nacional do Mercado de Valores Organismo estatal
CNT Confederación Nacional del Trabajo (Confederación Nacional do Traballo) Sindicato español
COAG Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia Organismo Galego
COBOL COmmon Business-Oriented Language (Linguaxe común orientado aos negocios) Linguaxe de programación
COE
COI Comité Olímpico Internacional Organismo internacional
CONCAPA
CONSEO
COREN Cooperativas orensanas
CPG
COU Curso de Orientación Universitaria
CRTVG Compañía de Radio-Televisión de Galicia Medio de comunicación
CSIC
CSIF
CUG Consello de Universidades de Galicia Organismo galego
CXG
DGT Dirección General de Tráfico Administración
DXT Direción Xeral de Tránsito Organismo do estado español
DXPL Direción Xeral de Política Lingüística Organismo da Xunta de Galicia
EGPGC Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive
EP
ERC Esquerra Republicana de Catalunya (Esquerda Republicana de Cataluña) Partido político catalán
EURATOM
EXB Ensinanza Xeral Básica
FAI
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations Organización internacional
FBI Federal Bureau of Investigation (Axencia Federal de Investigación)
FEGAI
FEOGA
FERE
FIBA
FIFA Federación Internacional do Fútbol Asociado
FPG Fronte Popular Galega Partido político
GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Acordo Xeral sobre aranceis aduaneiros e comercio) Organismo internacional
GEO Grupo Especial de Operacións
GRAPO Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre Banda terrorista
HB Herri Batasuna Partido Político
IAE
IBM International Business Machines Empresa de informática
ICE
ICG
ICO Institnto de Crédito Oficial Administración; Economía
IGAEM Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais Organismo galego
INDO
INEF Instituto Nacional de Educación Física
INGABAD INstituto GAlego de BAcharelato a Distancia
INORDE
INTG
INTG-CIG
IRYDA Instituto para la Reforma Y Desarrollo Agrario Organismo estatal
ISBN International Standard Book Number (Número estándar internacional de libro)
ITT
IU Izquierda Unida (Esquerda Unida) Partido político
KAS Sindicato
LODE
LOHAPA
LRU Lei para a Reforma Universitaria Administración
MBA Master in Business Administration (Máster en Administración de Empresas)
MIT Massachusetts Institute of Technology (Instituto Tecnolóxico de Massachusetts)
MDL Mesa para a Defesa da Língua Lingua
MUFACE
NBA National Basketball Association
OCU Organización de Consumidores e Usuarios Organismo estatal
OEA Organización de Estados Americanos Organización internacional
OIT Organización Internacional do Traballo Organización internacional
OLP Organización para a Liberación de Palestina Partido político
OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo Organismo multilateral
PAC Política Agraria Comunitaria (ou Común)
PASOC
PCE Partido Comunista de España Partido político
PCPG
PG Partido Galeguista Partido político
PNG-PG Partido Nacionalista Galego - Partido Galeguista Partido político
PNV Partido Nacionalista Vasco (Partido Nacionalista Basco) Partido político
PNV-EAJ Partido Nacionalista Vasco/Eusko Alberdi Jeltzalea (Partido Nacionalista Basco) Partido político
PSG-EG Partido dos Socialistas de Galicia - Esquerda Galega Partido político
PSUC Partit Socialista Unificat de Catalunya Partido político
RACE Real Automóvil Club de España Organismo estatal
RAM Random Access Memory (Memoria de Acceso Aleatorio) Informática
REGAL
RISGA
SME
STEG
TEDAX
TIR
UEFA Union of European Football Associations Organización Internacional
UEO Unión de Europa Occidental (Unión Europea Occidental) Organización Internacional
UHF Ultra High Frecuency (Frecuencia Ultra Alta) Tecnoloxía
UNED Universidade Nacional de Educación a Distancia Universidade
Unesco United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización Educativa, Científica e Cultural das Nacións) Organización internacional
Unicef United Nations Children's Fund (Fondo das Nacións Unidas para a Infancia) Organización internacional
UNITA
UPG Unión do Pobo Galego Partido político
VHF Very High Frecuency (Frecuencia Moi Alta) Electrónica
CDG Centro Dramático Galego Organismo galego
COTOP Consellería de Ordenación Territorial e Obras Públicas Administración
DL
DNI Documento Nacional de Identidade
EAG
GP
INE
LAC
LBRL
LCE
LEF
LH
LNL Lei de Normalización Lingüística Administración; Lingua
LOPX
LPA
LPCAG
LPE
LRXAE
LS
MOPU Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo Administración
OCDE Organisation for Economic Co-operation and Development (Organización para a Cooporación Económica e o Desenvolvemento)
OM
RBEL
RCCL
RD
RDL
RDU
RO
TS
VP
CIF Código de Identificación Fiscal Administración, Economía
CIG Confederación Intersindical Galega Sindicato
CPU Central Processing Unit (Unidade Central de Procesamento) Informática
CXTG Confederación Xeral de Traballadores Galegos Sindicato
DOG Diario Oficial de Galicia Administración
DSPG
EGAP
ETB Euskal Telebista (Televisión Basca) Medio de comunicación
RTVE Radiotelevisión española Medio de comunicación
FEMP Federación Española de Municipios y Provincias Organismo estatal
FMI Fondo Monetario Internacional Organización internacional
FORPA
GAEIG
IGVS Instituto Galego da Vivenda e Solo Administración
INEM Instituto de Empleo Administración
INI Instituto Nacional de Industria Administración
IPC Índice de Prezos de Consumo Economía
IRPF Imposto sobre a Renta das Persoas Físicas Economía
ITV Inspección Técnica de Vehículos
IVE Imposto ao Valor Engadido Economía
LAU
LOFCA
LOXSE Lei Orgánica Xeral do Sistema Educativo Administración
MNL Mesa pola Normalización Lingüística Lingua
NIF Número de Identificación Fiscal Administración; Economía
OMS Organización Mundial da Saúde Organización internacional
ONU Organización das Nacións Unidas Organización internacional
OTAN Organización do Tratado dos países do Atlántico Norte Organización internacional
NATO North Atlantic Treaty Organization (Organización do Tratado dos países do Atlántico Norte) Organización internacional
PCG
PEME Pequena e Mediana Empresa Economía
PIB Produto Interior Bruto Economía
PNB Partido Nacionalista Basco Partido político
PNN
PSdG-PSOE Partido Socialista de Galicia-Partido Socialista Obreiro Español Partido político
PSOE Partido Socialista Obreiro Español Partido político
PVP Prezo de Venta ao Público Economía
PP Partido Popular Partido político
PXOU Plan Xeral de Ordenación Urbana Administración
SENPA Servizo Nacional de Productos Agrarios Administración
SGTM
SL Sociedade Limitada Economía
SLG Sindicato Labrego Galego Sindicato
SGAE Sociedade Xeral de Autores e Editores Organismo estatal
SMG
SP
TC
TSXG Tribunal Superior de Xustiza de Galicia Administración
UCI Unidade de coidados intensivos Sanidade
UVI Unidade de vixilancia intensiva Sanidade
UXT Unión Xeral de Traballadores Sindicato
UE Unión Europea Organización
EU European Union (Unión Europea) Organización