Saltar ao contido

Apéndice:Nomes de persoa

do Galizionario, dicionario galego na Internet.

Nomes de home

[editar]
Nome Orixe Significado Diminutivos e outras formas Outras grafías
Abdón hebrea servo (de Deus) Abdão, Abdam
Abel hebrea
Abelardo xermánica
Abrahán hebrea de nobre estirpe Abraão, Abrahão, Abraham
Adolfo xermánica
Hadrián latina o oscuro, relativo a Hadria -cidade italiana- Adrán Adrião, Adrão, Adriam, Adriám
Aegimuniaego celta
Afonso xermánica completamente preparado ou nobre belicoso Fonso Adefonso, Alifonso, Alfonso
Agostiño latina dimin. Augustus Tin, Tino Agustín
Airas xermana Arias, Aires
Alberte saxona, xermánica (Alberth) enteiramente brillante Alberto, Adalberto, Adelberto
Aldán Aldão, Aldam
Aleixo grega "defensor" Alexo, Leixo
Alexandre grega protector dos homes Alexandro, Alex, Aleixandre, Leixandre, Lixandre, Xandre, Xandro
Alfredo xermánica bo conselleiro Fredo
Alonso castelá Afonso
Álvaro xermana Gardián nobre. Totalmente prudente e totalmente atento.
Alvito
Amadeo latina "que ama a Deus"
Amado latina "querido"
Amador latina "que ama"
Amancio latina Mancio Amáncio
Amaro latina, nomen humilitatis "amargo"
Ambrosio grega "diviño, inmortal"
Amil suevo "guerreiro (defensor) da Terra" ou tamén "Irmán(s) de Mil - guerreiro descendente de Breogán que foi á conquista da Irlanda -segundo as lendas celtas"
Andeca sueva
Andrés grega home André, Andel, Arandel, Arander
Anselmo xermánica Selmo
Ansurio
Antolín latina dim. Antonio Antolim
Antón latina Antom, Antão
Antonio latina inapreciable, loable Antón, Toni, Tono, Tonucho, Tonecho António
Anxo grega mensaxeiro Ánxel, Ánxele, Anxelo, Anxeo, Anxio, Xelo, Anxo da Galiza Anjo
Aquilino latina dimin. 'Aquila' "águia"
Arcadio grega da Arcadia, topón.
Arcanxo grega
Armando xermánica (Herman) guerreiro
Arsenio
Arturo celta Turo Artur, Artús
Arximiro xermana Miro
Atanasio grega inmortal Tanasio, Tenacio
Augusto latina "venerable"
Aureliano latina de Aurelius
Aurelio latina de ouro
Bartolomeu hebrea fillo belicoso Bartomeu, Bertomeu, Bértalo
Basilio grega rei Chilo
Bautista grega "que bautiza ou mergulla" Baptista, Batista
Bel celta brillante, o deus da luz
Benigno latina "bo, suave"
Benvido latina
Benxamín hebrea fillo da man dereita Xamín Benjamim
Berenguel xermánica Berenguer
Bernabé hebrea "fillo do consolo" Bernabeu, Bernabel
Bermudo xermana
Bernaldino xermana dimin. Bernaldo Bernardino, Bernardim
Bernaldo xermánica oso forte Bernal Bernardo
Bieito latina ben nomeado Benedicto Bento, Benito,
Boaventura latina "boa sorte" Ventura
Brais latina tatexo Bras
Brandán Brandao Brandão
Breixo latina "moi veraz" Bréixome, Verísimo
Breogán celta Bregón Breogam, Breogão
Buserán
Caamaño Camano, Caamano Caamanho
Caio latina
Caitán Caetano, Queitán Caitão
Calisto Calistro Calixto
Camilo latina
Campio Caralampio
Canuto nórdica
Carlos xermana home libre Calros
Casiano Casián
Celestino latina "de caelum=ceo" Cilistro, Cheles
Celso grega
Ceo latina "ceo" Ceos
Cernos celta Cerne, Cernunnos (Eire)
César latina
Cesáreo latina de César
Cibrán latina "de Chipre" Cibrao, Cipriano Cibrão
Cidre grega "adorador de Isis" Isidro
Ciriaco Cirís
Clemencio latina "clemente" Clemenzo, Cremenzo
Clodio latina "coxo" Cloio, Croio Claudio
Cosme Cosmedio, Cosmede
Cresconio
Crisanto grega flor de ouro ou flor dourada (amarela ou da cor do ouro) Crisantos; Cris, Cri (diminutivos)
Cristobo grega "que leva a Cristo" Cristovo
Dámaso hispana Damasio
Darío persa que mantén o ben
Diego hebrea (Jacob) suplantador
Dionisio grega Denís, Denisio, Donisio
Dinís ver Dionisio
Domingos latina do Señor Mingo, Mingos, Domingo
Donato latina "dado, doado" Doado
Eáns hebrea ver Xoán Eanes, Ans, Ians, Iohannes
Edelmiro inglesa antiga noble, famoso Delmiro, Edel, Miro
Eduardo inglesa gardián da felicidade Duardo, Duardos, Duarte
Eladio grega "grego, da Hélade" Lalo
Eleuterio Leuter, Outel, Outelo, Eutel
Elías hebrea "Deus é Deus" Lías
Eliseo
Elixio latina "eleito" Elígio
Elpidio
Emiliano latina de Emilius
Emilio latina Milo, Milocho, Milucho, Milio Emílio
Ermoxio Ermoixio
Ero
Estanislau
Estevo grega coroa Estebo
Euloxio grega Uloxio Eulógio
Eutel grega ver Eleuterio
Eutimio
Evaristo
Exidio Egídio
Ezequiel hebrea forza de Deus Zaquiel
Faustino latina afortunado Faustiño
Faxilde xermana Faxildo
Feliciano latina "de Felix "feliz" Felicián
Felisindo Sindo
Fernán xermana ver Fernando Fernam, Fernão
Fernando xermánica paz armada Nano, Nando
Ferreol latina
Filipe grega amante dos cabalos Lipe Felipe
Firmino latina dimin. Firmus
Fiz latina (Felix) feliz Fins, Fis
Florencio latina "florecente" Frorencio Floréncio
Fortunato latina "afortunado"
Francisco xermánica libre Francis, Farruco, Fuco, Paco, Quico, Cisco Francisco-Branco
Franquila xermana
Frederico xermánica gobernante pacífico Federico, Ficos
Froalengo xermana Froarengo
Froila xermana Froilán, Froia
Froilán xermana mesma orixe que Froila (acusativo) Froián Froilam, Froilão
Froitoso latina Fructuoso
Fulxencio latina "brillante, refulxente" Xencio Fulgéncio
Gabriel hebrea home de Deus Garabiel, Grabiel
Gada celta o deus pai, o bo deus Dagda (Eire)
García vasca ? "oso" ? Garci
Gaspar persa ? Gasparo
Gonzalo xermánica Gundisalvo, Gonsalvo
Gregorio grega atento; vixía Xilgorio, Gorecho, Goros
Guillelme xermánica Guillerme
Gumersindo xermana Sindo
Gustavo sueca bastón dos godos
Gutier xermana Goterre
Heladio grega de Grecia Eladio, Lalo
Henrique xermánica (Heinrich) xefe da casa
Heraclio grega "de Herakles, Hércules"
Hermenexildo xermana Hermexildo, Manexildo, Mendo Hermenegildo,
Hermerico sueva
Hermóxenes grega Hermógenes
Hilario latina "ledo, alegre"
Hipólito grega "libertador de cabalos" Poli, Lito
Hixinio Hixino, Hixiño, Xino, Xiño Higínio
Iago hebrea (Jacob) suplantador Xacob, Xacobo, Xacobe, Xaime, Xácome Santiago, Tiago
Idacio
Ignacio grega do lume Inacio, Iñacio, Nacho
Ildefonso xermana Ilefonso
Indalecio hispánica Idalecio Indalécio
Inocencio latina "inocente" Nocencio
Idacio latina Idácio
Idilio Idílio
Indalecio Indalécio
Ir celta
Ith celta
Ladislau eslava
Lázaro hebrea
Ledo latina "alegre"
Lino Liño
Leandro grega
Leopoldo xermánica valente pola xente Poldo
Locaio
Lopo latina lobo Lope
Lourenzo latina "de loureiro" Lourenço
Luciano latina "de Lucio < luz" Xano
Lugo celta Lugh (Eire), Lug
Luís xermánica guerreiro valiente Lois, Loís, Clodoveo, Ludovico
Macías hebrea regalo de Deus Mateu
Maeloc celta príncipe (?) Mailoc, Mahiloc
Mamede árabe Amedio, Amede, Mamedio, Mohamed
Manilán xermana Manilam, Manilão
Manuel hebrea Deus connosco Manoel, Manolo, Manecho, Manoel de Iria, Nel, Mel, Lolo Emmanuel, Immanuel
Marcelino latina de Marcellus Marceliño
Marcelo latina de Marte
Marcial latina de Marte
Marcos latina de Marte, deus da guerra
Mariano latina de Marius Marián
Mario latina marcial
Mariño latina "mariñeiro"
Martiño latina de Marte, belicoso Martín Martinho
Maxín Magim
Mauro latina "mouro; negro"
Melchor hebrea "meu rei (Deus) é a luz" Melquior
Mendo xermana hipocorístico de Hermenexildo Men, Mem Hermenexildo
Miguel hebrea quen é coma Deus Micael
Mil celta guerreiro
Millán latina Milhão, Emiliano
Miro sueva "ilustre, insigne"
Munio
Nadal latina "natalicio(de Xesús)" Natal
Nemesio grega Mesio Nemésio
Nicanor
Nicolau grega victoria da xente Nico, Colás Nicolás
Nicomedes
Nuno
Odilio Odílio, Odilo
Ordoño astur-leonesa < latina "afortunado" (Fortunius) Ordonho
Óscar xermánica lanza divina
Ourente latina "áureo"
Paulo latina pequeno Pablo
Paio grega mar Pai Pelaxio
Pascoal grecolatina < hebrea relativo á Pascoa, "paso", lembrando o do Mar Vermello polos hebreos Pascual
Paulino latina dimin. de Paulo Pauliño
Paulo latina pequeno Paulos, Paulo-Miki
Pedro latina pedra Pero, Per Pedro-Mezonzo
Pelaxio grega ver Paio Paio, Pai
Pero latina hipocorístico de Pedro Pedro, Per
Pexerto Pegerto
Pío latina piadoso, santo
Plácido latina "tranquilo"
Prisciliano latina de Priscilius (?)
Rafael hebrea a curación de Deus
Raimundo xermánica protección sabia Mundo
Ramiro xermánica Miro
Ramón xermánica protección sabia Moncho
Remismundo sueva
Remixio xermánica Remígio
Requiario sueva
Requila sueva
Ricardo xermánica
Roberto xermánica brillante en fama
Rodolfo xermánica
Rodrigo xermánica fama poderosa Roi, Rui
Roi celta vermello
Rosendo xermana Rosende, Rudesindo
Roxeiro xermana Roxelio, Roxério
Roxelio xermánica famoso coa lanza Rogélio
Rubén hebrea velaquí un fillo Rubem
Rumialan celta
Rustén celta
Sabarico xermana Sabarigo
Sabino latina da Sabinia (topón.)
Sadorniño latina dimin. Saturno
Salvador latina salvador
Salustiano latina "de Salustio" < salus "saúde"
Sancho latina "santo, sagro"
Santiago ver Iago Tiago
Sebastián grega maxestuoso Bastián Sebastiam, Sebastião
Senén Senín
Serxio latina guardián Sérxio, Sérgio
Severino latina dimin. Severo Severiño, Seve
Severo latina "serio" Seve
Sexismundo sueva
Silvio latina da fraga
Sisnando xermana
Sixto latina "sexto (fillo)"
Summa
Tadeu aramea Tadeo
Tameobrigo celta
Telmo Elmo, Erasmo
Tentatés celta
Teodomiro sueva
Teodoro grega regalo de Deus Teo, Doro
Teodosio grega
Tiburcio latina
Tirso grega Tiso
Tomé arameu xémeo Tomás
Torcado latina "con torques" Torcuato, Trocado
Tristán celto-galesa
Ulfe normando lobo Ulf
Ultreia
Urbano latina "cidadán"
Uxío grega ben nacido, nobre Euxeo Ugio, Eugenio
Valentín latina dimin. Valente Valentim
Valeriano latina de Valerius
Valerio latina forte
Vasco vasca "do corvo" Vaaz, Vaz Velasco,
Vela xermana Vigila, Veila
Venancio latina "de Venus" Nancho Venáncio
Vicenzo latina victorioso Vicencio, Vicente
Víctor latina vencedor Vito, Vitín Vítor
Victoriano latina de Victor Vitoriano
Victorino latina dimin. Victor Torino Vitorino
Vidal latina "vital" Vital
Viliulfo xermánica
Vímara xermana
Vintín xermana Vintís, Vintila Vintim
Virxilio latina "de virxe: casto" Verxilio Virgílio
Virxinio latín "casto" Virgílio
Waldo xermánica gobernador
Wenceslao eslava coroado de gloria Vences
Xavier vasca casa nova (topónimo) Xavi Xabier
Xacinto grega Chinto Jacinto
Xacob hebrea suplantador Xacobo, Xacobe, Xácome, Xaime, Iago Jacob
Xaime do hebreo Jacob suplantador Xacob, Xacobo, Iago Jaime
Xan da forma latina do hebrea Jon Deus foi clemente Xoan, Xoán, Xohán João
Xelasio Gelásio
Xenaro latina "(nado en) xaneiro" Jenaro, Genaro
Xende
Xeneroso latina Generoso
Xenxo grega de génos "enxendrar" Xes Xinés
Xerardo xermánica lanza firme Xeraldo, Xiraldo Gerardo
Xeremías Jeremías
Xerome grega nome santo Xeromo Jerome
Xermán xermana "xermano" Xermao Germão
Xervasio Gervásio
Xesús latina Iesus, da hebrea Yehosuáh Iahvé salva Suso, Chucho, Xuxo Jesús
Xiao latina "de Xulio" Xián, Xuliano, Xulián Xiam, Xiaão
Xil Exidio, Eloi
Xilberte xermánica amarelo brillante; famoso Gilberte
Xildas Gildas
Xiraldo xermana ver Xerardo Giraldo, Xerardo
Xoaquín hebrea Deus determinou Xocas, Quin Xaquín, Xoaquim, Joaquim
Xob hebrea perseguido Job
Xoel hebrea Jehova é Deus Joel
Xonás hebrea pomba Jonás
Xosafá Josafá, Xosafat
Xosé hebrea (Josef) Deus axudará Pepe, Sé, Sesé, Sesiño José
Xosué Josué
Xulián latina de Julius Xiao Julião
Xulio grega (Julius) de suave barba Xullo Julio
Xurxo grega campesiño Xorxe, Jorge
Xustino latina dimin. de Xusto
Xusto latina xusto, recto Justo

Nomes de muller

[editar]
Nome Orixe Significado Diminutivos e outras formas Outras grafías
Ada xermánica / hebrea
Ádega grega boa Ágata, Águeda, Ágatha
Adelaida xermánico nobre Lila, Adela, Adelia, Adelaide, Adelaira, Delaira
Adelina xermánica princesa, nobre
Adosinda xermánica forte no combate Dosinda, Ildosinda, Elsinda, Eldosinda, Elsinda
Adriana ver Adrián
África Quica
Agar hebrea fuxitiva
Agarimo mariana
Agostiña ver Agostiño
Alba latina branca Branca Alva
Alberta ver Alberte
Albina ver Albino
Alborada latina
Alda ver Aldo Aldina
Aldara xermánica guerreira sabia Ilduara, Eldara
Aleixa ver Aleixo
Alexandra ver Alexandre Lisandra, Aleixandra, Alexandrina, Xandra, Xana
Alicia xermánica/grega (aletheia) princesa, nobre/verdade Alís Alícia
Amelia xermánica enérxica Amélia
Amil mariana (topónimo)
Ana hebrea Anuca Anna, Hannah
Andrea ver Andrés ' Andreia Andreia
Antía grega nacida dunha flor
Anuncia Nuncia Anúncia
Ánxela grega mensaxeira Anxelina, Anxela, Anxos, Xela ánjela
Anxelina ánxela
Aragonta xermana
Arminda
Asunta mariana, latina Sunta
Auria
Aurora latina Aroa
Ausenda xermana Azenda
Aymia Aimia
Baia grega elocuente,que fala ben Alla, Balla, Oballa, Olalla, Eulalia
Balbina latina ver Balbino
Bárbara grega estranxeira
Barca latina caixón,artesa
Basila grega real, de reis Sila
Basilisa grega raíña Basilissa
Beatriz latina bendicidora Beta, Beatrice
Begonia francesa nome dunha flor Begónia
Benigna latina ver Benigno
Blaio
Briga celta deusa do lume Brig (Eire), Brigantia, Bríxida, Bridget, Brigit
Caleac celta (Calleach) a vella muller (a deusa nai) Cal-leach, Cailleach
Camiño mariana, latina
Candela mariana Candeloria, Candelaria
Caridade mariana, latina
Carme hebrea (Carmel) xardín Mame, Macame (se < Mª do Carme) Carmela, Carmo
Catarina grega pura Catuxa Catalina, Caterina
Cecía Icía, Cecilia
Celsa ver Celso
Coelerni celta (topónimo)
Comba latina "pomba" Columba
Concepción mariana, latina Concha, Choncha Concepção
Cora Coral
Crara latina
Cristina latina de Cristo Cris, Tina Cristiña
Dana celta a deusa nai
Dionisia grega Denisia, Dinís, Donisia Dionísia
Dores mariana, latina Lola, Lole, Loliña Delores, Deloriñas
dos Anxos mariana, grega
Dosinda xermana Sinda Adosinda
dos Ceos mariana, latina
Eduvixes xermánica loita, discordia Eduviges
Eilo xermana
Eldoncia xermana
Elvira xermana Geloira, Gelovira
Emilia latina Milia
Enide celta
Epifanía grega
Ermesinda xermana
Ermidas mariana, geco-latina Mitas Ermitas
Escravitude mariana, latina
Estrada mariana
Estrela latina "estrela"
Eteria Etéria
Eufemia grega Ofemia Eufémia
Eulalia grega boa fala Olalla, Baia, Vaia Eulália
Eusenda xermana Ousenda, Adosinda, Dosinda
Felicidade latina
Flor latina Fror
Franqueira mariana, xermana topónimo pontevedrés
Froilana xermánica ver Froila, Froilán
Frolinda xermánica
Gaila
Galicia latina (Gallaecia) Galiza
Gixavara xermánica
Güendolina celta arco ou anel branco Güendoline
Guncina xermana
Helena grega luz
Iberina celta
Idalia grega pertencente a Venus (pola cidade de Idalia, consagrada a ela)
Ilda xermánica doncela da guerra Hilda
Ilduara xermana Aldara, Eldara
Inés grega (Agnes) ou latina (Agnus) casta, pura; año Ynés, Einés
Irene grega paz Erea
Iria Iria Flavia (topónimo galaico-latino)
Ledaiña Ladaíña
Ledicia mariana, latina "alegría" Ledícia, Leticia
Leegundia xermana Leodegundia
Leodegundia xermánica Leegundia
Liberata latina "liberada" Librada
Locaia Leocadia
Loreto mariana, italiana "louredo"
Luísa ver Luís Loísa, Loisa
Lupa latina "loba" Loba
Madalena de Magdala (topónimo hebreo) Nela, Magda, Lena Magdalena, Madanela
Manuela ver Manuel Manola, Manoela, Nela
Margarida
María hebrea < exipcia da raíz exipcia mrj "amar" Maruxa, Mari Miriam
Marta hebrea señora
Martiña latina de Marte, belicosa Martina
Maximina latina de Máxima
Mercedes mariana, latina Merche, Mercés Mercé
Míriam hebrea < expcia María
Minia Mínia
Miragres mariana, latina Milagres
Munia
Munina
Natividade latina
Navea celta
Neves mariana, latina "neves"
Noa hebrea descanso
Noela Noia
Noemia
Odilia Odília
Olalla grega (Eulalia) boa fala Alla, Baia, Valla Olalha
Pamela
Paula ver Paulo
Piedade latina, mariana
Pilar mariana "piar, columna" Pili, Piliña Pilara
Pindusa celta
Pomba latina "pomba"
Preceuta
Presentación advocación mariana Presenta
Pura latina, mariana
Raquel hebrea ovella Quela, Queliña
Raíña latina "raíña" Rexina
Rexina latina raíña Regina
Roca mariana Rocha
Rosa latina
Rosalía latina
Sabela hebrea consagrada a Deus, adoradora de Deus Sabel, Sabeliña, Bela, Elisa Elisabet, Elisabeth
Saínza mariana (topónimo ourensán)
Saleta mariana, francesa (Salette)
Saudade mariana, latina
Saúde mariana, latina
Scota celta
Selva
Señoriña latina dimin. femin. Senior "señor" Seniorina
Sila
Sira
Socorro mariana, latina
Soedade mariana, latina
Suevia terra dos suevos Suebia
Tamara celta ou precelta (hidrónimo: río Tambre)
Tareixa grega levando espigas de trigo (ou da illa de Thera) Tere, Teté Tereixa, Teresa, Tereza, Tareixiña do Neno Xesús
Traamunda xermana Trahamunda
Tegra grega Trega, Tecla
Toda xermana
Trindade latina nome teóforo, alude á Trindade católica Trini Trinidade
Ultreia
Uxía grega ben nacida, nobre Euxea Ugia
Virxinia latina Virgínia
Visclavara xermana
Xaquelina francesa femenino do francés Jacques < Jacob Xaqueline Jaquelina
Xema latina "pedra preciosa" Gema
Xenoveva xermánica Genoveva
Xeroma ver Xerome grega
Xertrude xermánica lanceira Gertrude
Xesusa hebrea feminino de Xesús (ver) Susa, Chucha Jesusa
Xiana ver Xián Xuliana
Xilda xermánica sacrificio Gilda
Xisela xermánica promesa Gisela
Xoana hebrea ver Xoán Xohana, Xoana D'Arc Joana
Xoaquina ver Xoaquín Quina Joaquina, Xaquina
Zeltia terra dos celtas Celtia, Keltia