Lista de usuarios activos

Esta é unha lista cos usuarios que tiveron algún tipo de actividade nos últimos 30 días.
Lista de usuarios activos
Mostrar os usuarios que pertencen aos grupos:
Excluír ós usuarios que pertenzan ós grupos: