Información global da conta

Esta interface pode empregarse para a administración de contas globais.

Ver a información da conta